گروه تولیدی تبلیغاتی «ترنج»


* برای سفارش‌های فوری با ما تماس بگیرید.

* سفارش در سایر سایزها (اعم از استاندارد و غیر استاندارد) نیز پذیرفته می‌شود. برای مشاوره و برآورد قیمت با ما تماس بگیرید.

* در صورت نیاز به خط تا، برای هر 1000 برگ بروشور، مبلغ 12 هزار تومان به هزینه‌ی نهایی اضافه می‌شود.
علاوه بر خط تا، امکان تا کردن بروشورها با دستگاه تمام اتوماتیک نیز وجود دارد. هزینه‌ی خط تا و تا کردن هر 1000 برگ بروشور 20 هزار تومان است.

تراکت و بروشور

کـاغـذ نوع رنگ چاپ تیراژ A4 A5 A6

الوان

60 گرم
تک رنگ یک رو 1000 45هزار تومان 42هزار تومان ندارد
2000 75هزار تومان 50هزار تومان 45هزار تومان
5000 140هزار تومان 110هزار تومان 65 هزار تومان
دو رنگ 2000 85هزار تومان 60هزار تومان ندارد

تحریر

80 گرم
چهار رنگ یک رو 1000 140هزار تومان 90هزار تومان ندارد
دو رو 220هزار تومان 130هزار تومان ندارد
یک رو 2000 160هزار تومان 110هزار تومان 80هزار تومان
دو رو 220هزار تومان 140هزار تومان 120هزار تومان
یک رو 5000 230هزار تومان 140هزار تومان 110هزار تومان
دو رو 270هزار تومان 170هزار تومان 140هزار تومان

گلاسه

135 گرم
چهار رنگ یک رو 1000 150هزار تومان 95هزار تومان ندارد
دو رو 220هزار تومان 130هزار تومان ندارد
یک رو 2000 190هزار تومان 120هزار تومان 85هزار تومان
دو رو 230هزار تومان 150هزار تومان 120هزار تومان
یک رو 5000 320هزار تومان 190هزار تومان 120هزار تومان
دو رو 360هزار تومان 220هزار تومان 150هزار تومان

کتان

120 گرم
چهار رنگ یک رو 1000 220هزار تومان 150هزار تومان ندارد
دو رو 270هزار تومان 160هزار تومان
* کارهای الوان یک روزه و سایر کارها حداکثر طی 7 روز کاری آماده می‌شوند.
امکان چاپ کارهای 7 روزه به صورت فوری (یک تا دو روز) نیز وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید.
روزهای ذکر شده طبق روزهای کاری محاسبه می شود. این روزها، برای چاپ سفارش بوده و زمانی که صرف طراحی و گرفتن تأییده از مشتری می‌شود، جزو روزهای فوق نمی‌باشد.
بدیهی است، کارهایی که زودتر از زمان قید شده آماده شوند، با هماهنگی مشتری نسبت به ارسال آن اقدام می‌شود.

* سفارشات در بسته بندی شکیل و محکم تحویل داده ‌می‌شود.